Graduation project in Sweden for the difference between the construction codes in Sweden and Europe.

 

 

En jämförelse av Eurokod och Boverkets konstruktionsregler – Tvärkraftsdimensionering och deformationsberäkning av betongbalkar

 

http://www.bkl.lth.se/fileadmin/byggnadskonstruktion/publications/THID/THID5196.pdf