Graduation project in Sweden for the difference between the construction codes in Sweden and Europe.

 

 

En jämförelse av Eurokod och Boverkets konstruktionsregler – Tvärkraftsdimensionering och deformationsberäkning av betongbalkar

 

Click to access THID5196.pdf